Bir toplaşmamız var, gelin haydi!

Bu etkinliğimiz Slow Food Balkon Bahçeleri Birliği, İstanbul Permakültür Kolektifi, Atölye Familia ve bizlerle birlikte olacak tüm iyi, adil, temiz üretime gönül veren dostlarımızın sizlere armağanıdır.

Terra Madre – Toprak Ana Günü, her sene 10 Aralık ve takip eden günlerde iyi, temiz ve adil gıda üretimini desteklemek ve kutlamak için çeşitli etkinliklerle biraraya geldikleri bir gün.

Düzenleyen – Slow Food Balkon Bahçeleri Birliği – İstanbul Permakültür Kolektifi – Atölye Familia

Mekan – Atölye Familia

21 Aralık 2019 – saat 15:30 – 17:00

Gelin birlik olalım, birlikte güzellikleri çoğaltalım…