Bokashi Kompostu Atölyesi

Bokashi kompostu, yüzyıllardır Uzakdoğu ve Japonya'da uygulanan, günümüzde şehirlerde de kolaylıkla uygulanabilecek bir kompost yöntemidir. Sistem, anaerobik ortamda yaşayan, yararlı mikroorganizmaların çalışması ve organik atıkları fermente ederek dönüştürmesine dayalı bir nevi çöp turşusudur..
Kore dahil Uzak Doğu’da ve Japonya’da toprağı güçlendirmek için yüzyıllardır geleneksel olarak kullanılan bir yöntemdir. Orman toprağındaki yararlı doğal mikroorganizmalar toplanır, kültürü yapılarak çoğaltılır ve organik atıklar bu kültürle işlenir. Yararlı Doğal Mikroorganizmalar (YDM) aslında Simbiyotik, antioksidan mikroorganizmalar (SAM) topluluğudur. Esas olarak Laktik asit Bakterileri (LAB) ve Mor sülfürsüz fotosentetik bakterilerden oluşur. Saccharomyces cerevisiae gibi bazı yararlı maya mantarları da bu karışımda bulunur.
Bokashi kompostu yapmak için, laktobasilleri göreve çağırmak ya da , hazır Etkin Mikroorganizma çözeltisini kullanmak mümkün.
Sonraki adımda ya kompost solucanları bu dönüşüm işlemine yardımcı oluyor ya da toprağa gömülüyor.

Şehirde her evde organik atıklar toprağa dönüştürmedikçe rahat uyuyamayacağız. Evşn içerisinde kolaylıkla kullanılabilecek bir kompost türü olduğu için, bu atölyeyi tasarladık. Atölye içerisindeki konu başlıklarımız:

- Bokashi Nedir?
- Etkin / Yararlı Mikroorganizmalar
- Neden Bokashi kompostu?
- Etkin / Yararlı Mikroorganizma üretimi
- Bokashi Tozu hazırlanması
- Bokashi Kovası yapımı
- Bokashi Kovasının kullanımı
- Bokashi kompostu
- Bokashi serumu
- Etkin / Yararlı Mikroorganizmadan türetilen diğer ürünler ve kullanım alanları
- Zararlılara karşı önlem olarak Etkin / Yararlı Mikroorganizmalar
- Etkin / Yararlı mikroorganizmalarla taze otlardan kompost çayı yapımı
- Etkin / Yararlı mikroorganizmaların diğer kullanım alanları

Not: Bu kursun amacı akşam evinize döndüğünüzde kursta
öğrenilenleri ilk organik mutfak atıklarınızı kullanarak uygulamaya başlayabilmenizdir. (Yerim dar, yenim dar demece yok!) Bu amaçla sizler için yeteri kadar “Etkin Mikroorganizma Sıvısı”, “Bokashi Tozu” ve “Bokashi Kovası” hazırlamaya çalışacağız.

Katılımcılarımızın kayıt yaptırdıktan sonra, bokashi kovaları için kendilerinin mi hazırlamak istediğini, satın mı almak istediğini, kurs başlamadan 1 hafta öncesine kadar bize bildirmelerini rica ediyoruz .

Boş ve temizlenmiş 2 adet 20L'lik peynir kovalarını kendisi getirenler uygulama sırasında bizim yardımımızla kendi Bokashi kompostu kovalarını yapabileceklerdir. Kovaların bekleme süresi sırasında atıklarınızın boşa gitmemesi için 2 setle çalışılmasını önermekteyiz. Bu sebeple, kendisi kovalarını atölye sırasında hazırlamak isteyenlerin, yanlarında 4 adet 20L lik kova getirmesi daha iyi olacaktır.

Neden boş ve temiz peynir kovası tercih ediyoruz?
1- Gıdaya uygun plastik kullanıldığı için
2- Kapağı hiç hava kaçırmadan tam kapanabildiği için (bu çok önemli, bu sebeple temin ettiğiniz kovaların tam ve sıkı kapanıp kapanmadığını kontrol ediniz)
3- 20 litre hacim kolayca kaldırılıp indirilmeye izin verir
4- Kovalar rahatça üst üste konularak daha az yer kaplar

Düzenleyen ve Tasarlayan - İstanbul Permakültür Kolektifi

Mekan - halka sanat projesi

27 Ocak 2018 - Saat 14:00 - 18:30

Kullanılacak boş peynir kovaları hariç tüm malzemeler bizler tarafından temin edilecek olup, katılım katkı payı 200 TL ile 250 TL(KDV dahil) arasında gönlünüzden geçen bir miktar olacaktır. (200 TL nin üzerindeki rakam, burs fonuna aktarılacaktır)

Kayıt için ipermakulturkolektifi@gmail.com adresine e-posta göndermenizi rica ediyoruz.

VOLKAN DÜNDAR
1977 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu
1977-1980 Hacettepe Üniversitesi Toplum Hekimliği Enstitüsünde çalıştı
1985-1989 Haydarpaşa Numune Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinde Uzmanlık eğitimini tamamladı
1992 yılında Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalında Doçent oldu
1998 yılında Trakya Üniversitesi Tıp fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim dalında Profesör kadrosuna atandı
2008 yılında emekli oldu ve bahçesiyle uğraşmaya başladı.
2013 yılında katılmış olduğu İstanbul Permakültür Kolektifinin Bokashi kompostu atölyesi dönüm noktası oldu. Bu atölyenin hemen ardından,
2013 yılında İstanbul Permakültür Kolektifinin Steve Read eğitmenliğinde düzenlemiş olduğu Permakültür Tasarım Sertifikası kursuna katıldı.
ER-TOL-KAN çiftliğini arkadaşları ile birlikte kurmakta ve tüm bilgi birikimini öğrenmek isteyenlerle paylaşmaktadır.

Koku

Canlıların dış dünya ile iletişiminde önemli yer tutan beş temel duyudan biri olan koku duyusu ile ilgili bilincin arttırılmasının amaçlandığı bu seminerde koku duyusunun çalışma prensiplerinden koku-bellek ilişkisine, aromanın bir besin algısı bileşeni olmasından hazza dayalı lezzet algısı içindeki önemine ve koku duyusunun üremedeki rolüne dair kısa bilgiler örneklerle aktarılacak.
İçerik:
- Duyular ve koku duyusunun çalışma prensipleri
- Koku ile bellek ve duygu-durum ilişkisi
- Üreme ve beslenmede koku duyusunun hâkim rolü
- "Tat x Lezzet" kavram karmaşasının nedenleri
- Kadim bir malzeme: Misk

Düzenleyen ve Tasarlayan - İstanbul Permakültür Kolektifi

Mekan - halka sanat projesi

27 Ocak 2018 - Saat 11:00 - 13:30

Katılım katkı payı 180 TL ile 250 TL (KDV dahil) arasında gönlünüzden geçen bir miktar olacaktır.

Kayıt için ipermakulturkolektifi@gmail.com adresine e-posta göndermenizi rica ediyoruz.

VEDAT OZAN
Everest Yayınları’ndan çıkmakta olan dört ciltlik Kokular Kitabı’nın yazarı, parfümör ve koku uzmanı Vedat Ozan, duyular ve özellikle koku duyusu konusunda çalışmalarıyla tanınıyor. Çeşitli kongre, konferans ve seminerde sık sık ismine konuşmacı olarak rastlanan Ozan, halen yürüttüğü çeşitli kurumsal eğitim programlarının yanı sıra İstanbul Bilgi Üniversitesi Kültürel İncelemeler Lisansüstü Programı'nda 'Koku ve Duyuların Kültürel Tarihi' isimli dersin eğitmenliğini yapıyor.

Kadim Bilgilerle Tekstil Ürünleri Üretimi

Cildimiz, vücudumuzun en geniş organıdır ve koruyucu bariyer görevi yapar. Temas ettiği her şey, vücudumuzca çok hızlı bir şekilde emilir. Giyinirken cildinize neyin değdiğini, hangi kimyasal işlemlerden geçtiğini biliyor musunuz?
Ne giydiğinizi biliyor musunuz?
En sağlıklı dediğiniz tekstil ürünü üretilirken hangi aşamalardan geçtiğinin ve ne kadar sağlıklı olduğunun farkında mısınız?

Eskiden neler yapılıyordu?
Tekstil malzemeleri nelerden elde ediliyordu?

Berk Balbay ile gerçekleştireceğimiz atölyede şu konuların üzerinde duracağız:
- Bitki liflerinden ve hayvansal kaynaklı kıl, yün ve deriden tekstil ürünleri üretimi ile ilgili tarihçe
- Tekstil ürünlerinde, sürdürülebilirlik ve eski tekstil hammaddelerinin günümüz muadillerine göre neden çok daha farklı şekilde sağlıklı olduklarının anlatımı
- Eski üretim tekstil materyallerinin üretim aşamaları ve tanımlarının günümüz koşullarına uyarlanması
- Üretim aletlerinin tanıtımı ve nasıl kullanıldığının gösterilmesi

Düzenleyen ve Tasarlayan - İstanbul Permakültür Kolektifi

Mekan - halka sanat projesi

20 Ocak 2018 - Saat 11:00 - 15:00

Katılım katkı payı 150 TL ile 200 TL (KDV dahil) arasında gönlünüzden geçen bir miktar olacaktır.

Kayıt için ipermakulturkolektifi@gmail.com adresine e-posta göndermenizi rica ediyoruz.

BERK BALBAY
Elektrik Yüksek Mühendisidir. Su ürünleri, hayvan ve bitki bilimleri eğitimleri almıştır. Dünyaca ünlü gastronomi okulları ve şefler ile çalışmıştır. Et ve süt ürünleri başta olmak üzere, 2000'den fazla ürünün üretimini bizzat yapmaktadır. Salamura bağırsak ve şirden mayaları, 100'den fazla bitkisel kökenli mayayı üretmektedir. Binlerce yıl öncesine dayanan reçeteleri, şartlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda, günümüze uyarlamış, doğal ve katkısız ürünlerin eskiden üretildiği ve kullanıldığı halleri ile günümüze ulaşmasını amaç edinmiştir. Yarım asrı aşan dünyayı dolaşma macerasının neredeyse büyük bölümünü, normal insanların gidemeyecekleri yerlere giderek, yapamayacağı şeyleri yaparak geçiren Berk Balbay, çok eski aile reçetelerini günümüz lezzetlerine uyarlamaktadır.

Bitkilerle Doğal Baskı (Ekoprint) Atölyesi

Son yıllarda gıda, tarım, çevre ve pek çok konuda modern üretim modellerini sorgular olduk. Dolayısıyla ekolojik üretim ve tüketim modellerini benimsemek günümüz yaşam algı ve planlamasının bir parçası halini almaya başladı. Sağlığımızı tükettiğimiz gıdanın temizliğiyle ilişkilendirirken giysiler de bu sorgulamadan nasibini almaya başladılar. Sentetik boyalarla boyanan tekstil ürünlerinin sağlığa olumsuz etkilerinin yanı sıra, çevreyi tehdit edici özelliği tartışma götürmez bir gerçek. Bu noktadan hareketle tüm dünyada doğal boyama ve ekolojik yöntemlere doğru, oldukça önemli bir eğilim gerçeleşmeye başladı.

Ekoprint, India Filint adında Avustralya'lı bir sanatçının bulmuş olduğu yöntemdir. 'Ekolojik baskı', 'Botanik Baskı' olarak ta anılan Ekoprint, en yaygın olarak yaprak başta olmak üzere, bitki bölümlerinin kullanılarak, ipek, yün, pamuk, keten gibi kumaşlar ve kağıt, taş gibi malzemelere bitki doku, şekil ve renginin kalıcı olarak çıkartılması işlemidir. Ekolojik baskı - Ekoprint yöntemiyle üretilen kumaşlar, sağlıklı olmalarının yanı sıra, günümüzde sentetik yöntemlerle üretilen kumaşlarla yarışacak kadar, hatta onlardan daha üstün bir albeniye sahiptirler. Bunun yanısıra herbiri yaratıcılık ürünü, özgün birer sanat eseridir. Ayrıca, bu üretim her defasında bir heyecan ve sürpriz ortaya çıkarmaktadır.

Doğa, doğal yaşam, doğal boyalar ve doğal malzemelere ilgisi olan, bu malzemeleri yaşamına sokmayı hedefleyen, bu konularda bilgi derinliği, uygulama ve deneyimleme isteğinde olan kişileri atölyemize davet ediyoruz. Ayrıca kendi giysilerini hazırlama niyetinde olan kişiler, niş ve kabul gören ekoprint kumaşlar, giysiler pazarına üretim yapmayı planlayanlar, tekstil endüstrisinde çalışan kişiler de katılabilir. Teorik bilgi eşliğinde uygun bitki bölümleriyle, uygun doğal kumaşlar üzerine botanik baskı yaparak, birlikte üretimenin keyfine varacağız. Akşam eve yanınızda tamamen kendi yaratıcı gücünüzün eseri, atölyede elde ettiginiz bilgi ve deneyimle birleştirerek ürettiğiniz %100 doğal tasarım şalınızla döneceksiniz. En önemlisi kendi başınıza kaldığınızda evinizde kendi üretiminizi yapabilecek bilgiyi de beraberinizde götüreceksiniz. Atölye sırasında kumaşlarla ve bitkilerle ilgili derinlemesine bilgi sizlere aktarılacak ve ekoprint tekniğinin tarihçesi, uygulamaları, ürünlerin sunulması, dönüştürülmesi, uygun malzeme teminiyle ilgili konuları konuşacağız. Bazen kimya, bazen biyoloji, bazen tasarım konularına dalacağız. Atölyemizin bir de sloganı olsun; 'Teninimizi sarmalayacak doğal ve temiz giysi'..

Konu başlıklarımız:
- Ekoprint uygulamaları, tarihçe, örneklemeler,
- Genel olarak gerekli ekipman ve malzeme ile ilgili bilgi,
- Ekoprintte kullanılan bitkiler, mevsimlere göre özellikleri ve toplanmaları, korunması, kurutulması, kış için saklanması,
- Kumaşlar; çeşitleri, özellikleri, ağırlık hesaplama,
- Kumaşlara uygulanan ön işlemler
- Mordanlar, mordan çeşitleri, mordan seçimi, mordanlama
- Doğal boyalar ve kullanım alanları
- Ecoprint tekniği ile ilgili detaylı bilgi ve uygulama,
- Elde edilen sonuçlarla ilgili değerlendirme ve tartışma.
- Gelecek çalışmalara yönelik değerlendirmeler.

Düzenleyen ve Tasarlayan - İstanbul Permakültür Kolektifi

Mekan - halka sanat projesi

13 Ocak 2018 - Saat 14:30 - 18:30

Katılım katkı payı 200 TL ile 300 TL (KDV dahil) arasında gönlünüzden geçen bir miktar olacaktır.

Gelirken yanınızda tercihinize göre ipek ya da yün olmak kaydı ile 30 x 150 cm veya 30 x 175 cm kumaş getirmenizi rica ediyoruz. Getireceğiniz kumaş keçe de olabilir. Yünlü kumaşlarda en az %80 oranında yün bulunması gereklidir. Eğer Bursa İpeği kumaş tercihiniz olursa, atölye günü Solmaz Lee'den 32 x163 cm'lik kumaşı 35TL karşılığında temin etmeniz de mümkün olabilecektir.

Kayıt için ipermakulturkolektifi@gmail.com adresine e-posta göndermenizi rica ediyoruz.

SOLMAZ LEE
1986 yılında Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesinden mezun olmuştur. İstanbul Üniversitesi Mikrobiyoloji ana bilim dalında doktora yaptıktan sonra Avusturalya'da doktora sonrası bilimsel çalışmalarına devam etmiştir. Aflatoksin üzerine Almanya'da çalışma yapmıştır. ISO Kalite Sistemleri üzerinde eğitim alarak iç denetçi olarak görev yapmıştır. Su, gıda, toprak, ağır metal, mineral analizleri üzerine laboratuvarlarda çalışmıştır ve ilgili test cihazlarını kullanabilmektedir. Türkiye Kalkınma Vakfı, Tarım Bakanlığı çalışmış olduğu kurumlar arasındadır. 2016 yılında Permakültür Tasarım Sertifikası kursunu tamamlamıştır. Bursa Topluluk Bahçesinde, Bursa Permakültür Kolektifinde, Doğader Doğa ve Ekoloji Derneğinde çalışmalar yapmış, Etnobotany, Fitoterapi, Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği, doğal boyalarla boyama ve baskı konularında eğitim almıştır. Orta ölçekli ve ithalat amaçlı üretim yapan yerel bir tekstil fabrikasıyla ortak yürütülmekte olan 'Botanik baskı-ekoprint yönteminin tekstil sektörüne uyarlanması ve uygulamaların yaygınlaştırılması projesi' kapsamında, proje uygulayıcısı ve sanatçı olarak görev almaktadır. 'Yerel bitki florasının ekoprint çalışmalarına uygunluğunun saptanması' üzerine bir proje sürdürmektedir ve kendi bahçesinde boya ve ekoprinte uygun bitkilerin yetiştirilmesi yönünde çalışmaları vardır.

Ekşi Maya Ekmek Atölyesi

Neden ekmek yapıyoruz?
Kendimize ve çevremize değer verdiğimiz için. Durmamız gerektiği için. Durup; toprağı, havayı, suyu ve bedenimizi dinlememiz için.
Her şey çok hızlı olsun istiyoruz. Ulaşım, iletişim, yeme, içme... herşey... Bütün bunlar hızlanırken, acaba biz neleri kaçırıyoruz ve ya belki de hiç hatırlamayacak şekilde kaybediyoruz. O halde DUR ve DİNLE, dedik öncelikle. Dinlemek bize iyi geldi.
Meğer bu evrende her şey canlıymış ve hepsinin bir dili varmış. Susup dinlemek insana huzur veriyormuş. Bazen de huzursuzluk...
Huzurumuzu kaçıran noktada biz iyileşmek ve iyileştirmek için neler yapabiliriz konusu üzerine düşünürken ve dinlerken, ekşi mayanın nefis kokusu, içimizi hoş eden görüntüsüyle bize kocaman bir merhaba dedi.
O günden sonra evimiz, bedenimiz şenlendi. Bizim iyileşmemiz yetmez oldu, hepimiz iyileşelim istedik. Ekşi maya ile tanışmamız bizi, sadece ekmek yapma konusunda da olsa özgürleştirdi. Ekmek yemek için, bir fırına ihtiyacımız yok. Atalık tohumla üretilmiş temiz bir miktar un ve su bizi bağımsızlaştırdı.
Yaşasın ÖZGÜRLÜK!
Sizler de buyrunuz özgürleşmeye.
Atölyede ele alacağımız başlıklar şöyle:
1. Bölüm
- Tanışma
- Buğday (Atalık, Hibrit ve GDOlu tohum nedir?)
- Buğday çeşitleri
- Maya nedir? Neden ekşi maya kullanmalıyız?
- Kendi ekşi mayamızı nasıl yaparız?
- Ana maya ve levan nedir?
- Levan nasıl hazırlanır?
- Ekmek yaparken kullanacağımız malzemeler nelerdir?
2. Bölüm – Atölye:
- Önceden yoğurduğumuz hamurumuzu son mayalanma için hazırlama, katlama.
- Hamur yoğurma
- Mayalanma süreci
- Gıda Güvenliği
- Ekmek neden pakete girdi?
- Kaynaklar
- Mayalanma süreci tamamlanan ekmeğin fırınlanması
- Fırınlar, pişirme zamanları ve metodlarına genel bakış

Düzenleyen ve Tasarlayan - İstanbul Permakültür Kolektifi

Mekan - halka sanat projesi

13 Ocak 2018 saat 11:00 - 14:00

Katkı payı 180 TL ile 250 TL (KDV dahil) arasında gönlünüzden geçen bir miktar olacaktır.

Yerimiz 15 kişi ile sınırlı olup Kayıt için ipermakulturkolektifi@gmail.com adresine e-posta göndermenizi rica ediyoruz.

MURAT DEMİRTAŞ
1974 yılında İstanbul'da doğdu.
2002 yılında Mimar Sinan Üniversitesi G.S.F Heykel bölümünden mezun oldu. Ardından heykel yapmaya devam etti.
2005 yılında evlendi. Sinema, Reklam Filmleri ve Tiyatrolar için özel dekorlar yapan ekiplerin parçası oldu.
2010 yılında, ne varsa gıda sektöründe var diyerek bir Kafeterya açtı. Aynı yıl Eren doğdu. Ciddiyetini şimdilerde daha iyi kavradıkları gıdanın güvenliği meselesine odaklandılar.
2013 yılında, Kentsel Dönüşüm sebebiyle yıkılacak olan dükkanını kapattı ve ''ev beyi'' dönemi başladı. 2,5 yaşında olan oğulları Eren'e bakmak ve onun sosyal aktiviteleri ile ilgilenmek işi oldu.
2013 Aralık ayında, Eren ile katıldığı Slow Food Fikir Sahibi Damaklar konviviyumunun Gerçek Ekmek Atölyesinde ilk ekşi mayası ile tanıştı, bakamadı ve ekmek yapamadı. Yılmadı. Kendi mayasını üretti ve kendi ekmeklerini en güvendikleri üreticiden aldıkları un ve tuz ile yapmayı başardı.
2014 Kasım ayında ilk ekşi mayalı ekmeklerini, dostları ve akrabaları ile paylaşmaya başladı. Bu ekmekler Eren'in eğitimine kaynak oldu.
2015 Eylül ayında, Ozan doğdu. Artık daha fazla ekmek yapmak gerekiyordu.
2015 Aralık ayında, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği tarafından, "İyi Şeyler Yapan Güzel İnsanlar" konferansına konuşmacı olarak davet edildi.
Konuşmasının ardından eve gittiğinde ana haber bülteninde gördü kendini. O günden bu güne konuşmaya, bildiklerini anlatmaya, ekmeklerini paylaşmaya, öğrenmeye, çocukları ile oynamaya devam ediyor.
Gelen taleplerin hepsine cevap ver(e)miyor. Ekolojik kaygılar güdüyor, kargo kullanmıyor ve sadece yerel kalmaya çalışıyor. Dağıtımı yürüyerek, bisikletle ve toplu taşıma ile gerçekleştiriyor.
Çoğu şehirli gibi bir gün, ailesi ile birlikte kırsalda kendilerine yeten bir yaşamı hayal ediyor.

Probiyotik Beyaz Peynir Atölyesi

Hazır aldığınız ürünlerdeki katkı maddelerinden rahatsız olanlardan mısınız? Çocuğunuz için elinizden geldiği kadarıyla en doğal olanı araştıranlardan mısınız? Son dönemde bir de probiyotiklerin farkında vardınız mı?

Ya da peynirini yapan ama daha güzel formüller öğrenmek, karşılaştığınız problemlere çözüm bulmak isteyenlerden misiniz?

Sizi, bizimle birlikte Kendi Kendine Yeterlilik Atölyeleri kapsamında, Beyaz Peynir yapmaya davet ediyoruz.

Konu başlıklarımız şu şekilde:
- Sütün Yapısı
- Süte Isı Uygulanması
- Peynir Kültürü
- Probiotik bakteriler ve peynir yapımında kullanılması
- Peynir Mayası
- Teleme Oluşumu
- Telemenin Kırılması
- Telemenin Suyunun Çıkartılması
- Salamura

Bir yandan peynirimizi yaparken, bir yandan da konuşacağız, sorularınızı hazırlayarak gelmenizi rica ediyoruz.

Düzenleyen ve Tasarlayan - İstanbul Permakültür Kolektifi

Mekan - halka sanat projesi

6 Ocak 2018 - saat 15:30 - 19:30

Katkı payı 200 TL ile 250 TL (KDV dahil) arasında gönlünüzden geçen bir miktar olacaktır. (200 TL nin üzerindeki rakam, burs fonuna aktarılacaktır)

Yerimiz 15 kişi ile sınırlı olup, kayıt için ipermakulturkolektifi@gmail.com adresine e-posta göndermenizi rica ediyoruz.

NEJAT PARS
1957 yılında İstanbul'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da liseyi İzmir'de okudu. Hava Harp Okulu'ndan 1978 yılında mezun oldu. Daha sonra Hava Kuvvetleri'nin çeşitli kademelerinde savaş pilotluğu yaptı. 1997 yılında Kurmay Yarbay rütbesinden emekli olup aynı yıl Türk Hava Yollarında göreve başladı. 16 yıl kaptanlığın sonunda 2012 yılında kendi isteğiyle ayrıldı. Halen Çorlu'daki çiftliğinde organik yetiştiricilik ve tohum üzerine çalışmakta olan Pars'ın, 13 yıllık amatör çiftçilik deneyimi vardır. Nejat Pars evli ve iki çocuk babasıdır. Almanca ve İngilizce bilmektedir.

Krem ve Merhem Atölyesi

Ne yediğimizi bilmek istediğimiz gibi, cildimize ne sürdüğümüzü de bilerek güvenle kozmetik ürünler ya da iyileştirici kremler kullanmak istiyoruz. İçerikleri tamamen doğal, toksik olmayan maddelerden hazırlayacağız. Bu kremlerin tariflerini de bu atölyemizde öğreneceğiz. Şifalı bitkilerden kendi doğal güzellik kremlerinizi ve iyileştirici merhemlerinizi yapabileceğiniz, doğal kozmetik ürünlerin içerdikleri, Anadolumuzda yetişen kozmetik bitkilerimizi tanıyabileceğiniz bu atölyemizin konu başlıkları şu şekilde:

- Doğal kozmetikler
- Kozmetik ürün okur yazarlığı (Ürün içeriklerinin tahlili)
- Doğal kozmetikte kullanılan doğal hammaddeler
- Doğal kozmetikte kullanılan Anadolu florasının bitkileri
- Krem ve merhemlerin hazırlanma şekilleri
- Çeşitli cilt sorunları için uygulamalı reçeteler

Düzenleyen ve Tasarlayan - İstanbul Permakültür Kolektifi

Mekan - halka sanat projesi

6 Ocak 2018 - Saat 11:00 - 15:00

Katılım katkı payı 180 TL ile 250 TL (KDV dahil) arasında gönlünüzden geçen bir miktar olacaktır.

Kayıt için ipermakulturkolektifi@gmail.com adresine e-posta göndermenizi rica ediyoruz.

NAZIM TANRIKULU
1981 Balıkesir doğumlu. Selçuk Üniversitesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler programından 2003 yılında mezun oldu. Uzun yıllar Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi’nde ve Hekim Sinan Tıbbi Bitkiler Araştırma Merkezinde görev yaptı. Halen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığındaki görevine devam etmektedir.
Tıbbi bitkilerle ilgili çeşitli projelerde görev aldı. Tentür hazırlama, krem ve merhem yapımı, bitki özleri, şifalı bitkiler okulu, ayın tıbbi bitkisi, doğal kozmetik hammaddeleri, kozmetik bitkileri, tıbbi bitki bahçeleri doğal boyama, tıbbi ve aromatik bitkiler teknikerliği konularında seminer, atölye ve kurs çalışmaları yaptı. Çeşitli basın yayın organlarında tıbbi bitkilerle ilgili makaleleri yayınlandı.
Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği ve Aromaterapi Derneği’nin yönetim kurulu üyesi, Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, Homeopati Derneği, Doğa Derneği’nin de üyesidir. Butik doğal kozmetik atölyelerinde bitkilerden hidrosol, sabun, şampuan, bitki çayları krem ve yağ üretimi yapmaktadır. Hayykitap yayınlarından çıkan Tıbbi Bitkileri Doğru Kullanma Rehberi adlı bir kitabı bulunmaktadır.
http://www.nazimtanrikulu.com/

Evde Bahçe

Kendi saklı cennetinizi oluşturmak için evinizin illa ki bir bahçesi olması gerekmiyor ya da o evin uçsuz bucaksız içinde kaybolacağınız büyüklükte de olması gerekmiyor. Siz, kalbiniz ve elleriniz, o mekanı cennete dönüştürmek için yetersiniz. Hele bir de o saklı cennete yenebilir bitkilerle birşeyler yaparsanız değmesin kimse keyfinize. Sadece sizin değil, arıların, kelebeklerin, kuşların ve evinize gelecek uğur böceği gibi sürpriz konukların da mutluluğu olacak bu. Minik bir balkon, çatı, teras ya da bir bahçe çok güzel bir şekilde sizin ellerinizle dönüşebilir; mutfak ihtiyacınızın bir kısmını, içeceğiniz çayların hammaddesini oradan sağlayabilirsiniz. Nasıl mı? O da bizim sırrımız. Atölye günü birlikte keşfedeceğimiz, sizin, bizim ve evinizin saklı cennetinin sırrı, kimseye söylemeyin ya da örnek olun ki, herkes yapsın...

- Doğa bizim içimizde, permakültür tasarımı yaparken mıntıka analizinde mutlaka 5.bölgeye oturttuğumuz ve farkında olmadığımız bir doğa parçası var. Sizin de evinizde vardır ama farkına bile varmamışsınızdır, atölye gününe kadar. O zaman hemen farkına varalım. Nasıl mı? Permakültür neymiş diye üzerinde konuşurken, mıntıka ve dilim analizi yaparken...

- Saksılarımız, bitki kaplarımız nasıl olacak, kendi kendine sulasın ister misiniz o kaplar bitkilerinizi? O zaman onlar hakkında bilgi edinelim hepbirlikte...

- Toprak nedir? İyi bir toprak nasıl olmalıdır? Bu işin sırrı nerede saklı derseniz de toprağı yatıralım büyütecimizin altına.

- Evde humus üretmek mümkün mü? Sesinizi duyuyoruz evet evet... O zaman haydi kompost çeşitlerine bakalım ve sizin için en uygunu hangisi onu seçelim.

- Evimize nasıl bir güneş geliyor? Az, çok, kavurucu... Kış ve yaza göre güneşin eğimi nasıl değişiyor? Hiç bunun gözlemini yapmış mıydınız? Bugünden sonra başlayacaksınız, hazır olun!

- Tohum dediğimiz şey nedir? Nasıl bir seçim yapalım? Bize en uygunu hangisidir? Hatta hediye tohumlarımız bile olabilir, sürpriz sürpriz...

- Hangi bitkiler evde saksı içinde yetiştirilebilir, hayallerinizle sınırlısınız. Ama temelde neler yapabiliriz ona bir bakalım isterseniz.

- Tohum tamam, toprak tamam, güneş tamam, ya su? Onun için ne yapabiliriz? Ona da çözüm bulalım...

- Saksılar hazır, bitkiler üşümesin, yorganları da olsun değil mi? O zaman malç! Nedir şu adını duyup durduğumuz şey, malç malç malç...

- Hangi bitki hangi bitkiyi sever? Kardeş bitkiler kimlerdir? Ağaç birliktelikleri nedir? E tasarım yapıyoruz dememiş miydik? Bunları da bilmek gerekir.

Sonrasında komşuda pişer, bize de düşer...

Düzenleyen - İstanbul Permakültür Kolektifi

Mekan - halka sanat projesi

16 Aralık 2017, Saat 11:00 - 17:00

Katılım katkı payı 180 - 250 TL (KDV dahil) arasında gönlünüzden geçen bir rakamdır.

Kayıt için ipermakulturkolektifi@gmail.com adresine e-posta göndermenizi rica ediyoruz.

DİLEK YALÇIN DEMİRALP
İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği ve İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü'nden mezun oldu.
2012 yılında Mustafa Bakır ve Rhamis Kent’ten Permakültür Tasarım Sertifikasını aldı.
2013 yılında Mustafa Bakır’ın eğitmenliğinde ”PDC Eğitmen Eğitimi” kursuna, Senem Tüfekçioğlu’nun eğitmenliğinde ”Pratik Ev Permakültürü” kursuna ve Art of Hosting‘e katıldı.
2014 yılında Steve Read’in İstanbul’da verdiği Permakültür Tasarım Sertifikası kursunda asistanlık yaptı.
2013 Şubatında İstanbul Permakültür Kolektifi‘ni, Seda Ergazi ile birlikte kurdu. Bu tarihten itibaren permakültür ve topluluk oluşturma ile ilgili kursları, atölyeleri, eğitimleri hem tasarlıyor, hem düzenliyor, hem de katılıyor.
Bunlardan bazıları:
- Doğal Arıcılık (eğitmen Debra Roberts)
- Arıcılar için Doğal Arıcılık (eğitmen Debra Roberts)
- Şehirde Permakültür (Steve Read Şubat 2014 ve Jillian Hovey Eylül 2013)
- Kompost ve Solucan Kompostu (eğitmen İlknur Urkun)
- Kompost ve Bokashi Kompostu (eğitmen Emre Rona)
- Küresel İklim Değişikliği, Biyolojik Çeşitlilik, Ormanlar (eğitmen Doç. Dr. Necmi Aksoy)
- Su: Kullanımı, Arıtımı, Hasadı (eğitmen Emre Rona)
- Dönüm Hattı (Keyline) Tasarım Yönetimine Giriş (eğitmen Owen Hablutzel)
- Şehirler ve Kırsal Bölgeler için Sürdürülebilir Yağmur Suyu Hasadı (eğitmen Owen Hablutzel)
- Şiddetsiz İletişim Semineri (kolaylaştırıcı Vivet Alevi)
- Fitoterapiye Giriş Semineri (eğitmen Şaduman Karaca)
- Toprak Yapılar Eğitimi (eğitmen Özgül Öztürk Aksu)
- Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğine Giriş Kursu (eğitmen Nazım Tanrıkulu)
- Ekoloji ve Yerel Topluluklar (Agustin Sepulveda Sariego)
- Bütüncül Yönetime Giriş ve Bütüncül Yönetim Finansal Planlama Modülleri (eğitmen Durukan Dudu)
2012 – 2014 yılları arasında özel bir anaokulunun iki ayrı şubesinde 4-5 yaş grubu çocuklara Doğa ve Çocuk dersi vermeye başladı. Aynı dersi 2014’ ten beri özel bir vakıf ilkokulunda, birinci sınıflara vermeye devam ediyor, 3.sınıflara da Yemek dersi veriyor. Okullarda permakültür çalışmaları ile ilgileniyor ve danışmanlık veriyor.
2014'ten beri Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü'de eğitmenlik yapıyor.
En çok tüketenlerin şehirler olduğuna ve şehirlerde permakültürle fark yaratılabileceğine inanıyor. Çocuklarımıza, günümüzdeki düzenin negatifliklerini adım adım azaltarak daha düzgün bir gelecek bırakılabileceğini düşünüyor.
http://permacultureglobal.org/users/5132-z-dilek-yalcin-demiralp
http://istanbulpermakulturkolektifi.org/index.php/hakk-m-zda/158-dilek

Terra Madre - Toprak Ana Gününü Kutluyoruz

Terra Madre – Toprak Ana Günü, Slow Food’un doğumgünü olan 10 Aralık’ta Slow Food Birliklerinin, yerel gıda üretimini, geleneksel gıdayı ve gıdanın çeşitliliğini kutlamak için düzenlediği bir gündür.

Amaç, gezegenimize olan sevgimizi göstermek ve bizden sonraki nesiller için geleceğimizi korumaktır. Her sene 10 Aralık’ta dünyadaki Gıda Toplulukları ve Slow Food birlikleri, yerel ve geleneksel gıdayı, biyoçeşitliliği ve sürdürülebilir gıda üretimini kutlamak için çeşitli etkinliklerle biraraya gelir. Bu sene, tema ‘Geleneksel gıdayı ve biyoçesitliliği korumak’ ve ‘sürdürülebilir gıdaya gelecek nesiller adına sahip çıkmak’ olarak belirlendi.

Bu yıl iyi, temiz ve adil gıdaya ulaşmamızda emeği büyük olan çok değerli üreticilerimiz de bizlerle birlikte olacak. Toprağına, biyoçeşitliliğe, sürdürülebilir gıdaya kendilerini adamış halde üretim yapmaya devam eden ve ürünlerini bizlerle paylaşan üreticilerimiz... Yaşadıklarını, yaptıklarını, yapmak istediklerini dinleyeceğiz ve hepbirlikte Terra Madre gününü kutlayacağız.


• Gündönümü Çiftliği – Aysun Sökmen
• Gekoo - Özlem Atabaş
• Nar Çiftliği – Nardane Kuşçu
• Zeytinliboğaz Çiftliği – Selçuk Şahin


Yanımızda olamayıp, kalben ve ürünleri ile katılacak üreticilerimiz ve Slow Food birliklerimiz var.

• Jade Çiftliği – Berin Ertürk
• Şile Bi Ovacık – Fatma Çam Denizci – Şile Palamut Birliği Lideri

halka sanat projesi’nin şu andaki rezidans sanatçısı Slobodan Dan Paich liderliğinde gerçekleşecek olan asma yaprakları üzerine resim atölyesi ve Yıldız Güvendik’ten bir çağdaş dans performansı ile günün sonunu şenlik havası içinde birlikte getireceğiz.

Yapılacak etkinlikler #geleceğinesahipçık (#defendthefuture), #yeryüzünüsev (#lovetheearth), etiketleri ile tüm dünyada sosyal medyada da paylaşılarak kutlanacak.

Düzenleyen – Slow Food Balkon Bahçeleri Konviviyumuİstanbul Permakültür Kolektifihalka sanat projesi

Mekan – halka sanat projesi galeri ve residans’da eş zamanlı sohbet, sanat faaliyetleri şeklinde devam edecek.

10 Aralık 2017 – saat 13:00 – 15:30

- Mekan – halka sanat projesi – galeri

saat 13:00 – 15:00 - Üreticilerle sohbet
saat 15:00 – 15.30 – Resim Atölyesi üretimlerinin sergilenmesi, çağdaş dans performansı ve ürün tadımı

- Mekan – halka sanat projesi – rezidans

saat 13:00 – 15:00 - Asma Yaprakları üzerine resim atölyesi

Bu etkinliğimiz Slow Food Balkon Bahçeleri Konviviyumu, İstanbul Permakültür Kolektifi, halka sanat projesi, bizlerle birlikte olacak tüm iyi, adil, temiz üretime gönül veren üreticilerimizin ve sanatçı dostlarımızın sizlere armağanıdır.

Gelin birlik olalım, birlikte güzellikleri çoğaltalım...