Balarısının Ekolojisi ve Ekolojik Arıcılığa Giriş Eğitimi

Yunanca oikia (ev) kelimesinden türeyen ekoloji, Türkçe sözlüklerde "Canlıların hem kendi aralarındaki hem de çevreleriyle olan ilişkilerini tek tek veya birlikte inceleyen bilim dalı" olarak tanımlanıyor. Arıları yaşadıkları ortamlar ve diğer varlıklarla ilişkileri bakımından ele aldığımız ve bu ilişkilerin devamlılığını gözettiğimiz "arı bakıcılığı" yaklaşımını ekolojik arıcılık olarak adlandırdık. Bu yaklaşım geçtiğimiz yıllarda ağırladığımız deneyimli hocamız Debra Roberts'ın doğal arıcılık olarak adlandırdığı, bazı kaynaklarda bütüncül arıcılık olarak da sözü edilen yaklaşımdan yola çıkmaktadır. Atölye içeriğinin geliştirilmesinde de Debra Roberts önemli katkılar vermiştir.

Bu eğitimin amacı sizlere belirli bir arıcılık yöntemini öğretmekten ziyade, pek çok bilim insanı ve vizyoner tarafından insan yaşamının devamlılığı için önemli bir rol atfedilen ve tür olarak tehdit altında olduğu kabul edilen balarılarını tanıtmak, bazı temel arıcılık bilgilerini aktarmak ve ekolojik arıcılık yaklaşımından söz etmek, balarılarının sağlığı ve esenliği, dolayısıyla yeryüzündeki yaşamın sürdürülebilirliği için harekete geçmek isteyenlere ilham ve fikir vermektir.

Eğitimde ele alacağımız konu başlıkları:

1. Bölüm
-Balarısının biyolojisi
-Balarısının sosyolojisi
-Balarısının ekolojisi

2. Bölüm
-Temel arıcılık bilgileri
- Ekolojik arıcılık yaklaşımı
- Balarıları için hemen, şimdi, ne yapabiliriz?

Düzenleyen - İstanbul Permakültür Kolektifi

Mekan - halka sanat projesi

24 Mayıs 2015 - saat 11:00 - 17:00

Katkı payı 75 TL ile 100 TL arasında gönlünüzden geçen bir miktar olacaktır.

Kayıt için: ipermakulturkolektifi@gmail.com adresine e-posta göndermenizi rica ediyoruz.

İLKNUR URKUN KELSO
1982 doğumlu, eskiden şehir plancısı şimdi çevirmendir. Yeni İnsan Yayınevi ve Sinek Sekiz için ekolojik yaşam, ekonomi, siyaset ve eğitim gibi konularda kitaplar, permakulturplatformu.org ve permacultureturkey.org için makaleler, Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali için film altyazıları çevirmektedir. 5 sene önce permakültür tasarım sertifika kursunu tamamlamış, o zamandan beri kendi gıdasını üretme, atıksız ve zehirsiz yaşama, arıcılık vb. doğayla uyum yaşam denemeleri yapmakta, dunyayikurtarankadinlar.blogspot.org adresinde dünyayı kurtarmaktadır. Çanakkale, İstanbul, Ankara ve Balıkesir'de uygulamalı kompost atölyeleri, Çanakkale'de Timuçin Şahin ile birlikte Permakültüre Giriş eğitimleri vermiş, Sakarya'da Yeryüzü Ekoköyü Permakültür Tasarım Sertifikası Kursu'nda Emet Değirmenci'ye asistanlık, İstanbul ve Bodrum'da Debra Roberts ile Doğal Arıcılık kurslarında çevirmen-asistanlık yapmıştır.