Zeytin, Akdeniz iklimi görülen yerlerde yetişen, vazgeçilmez şifa veren bir bitkidir. Efsanelerden, kutsal kitaplara kadar zeytin bitkisinin yaprağının, yağının, meyvesinin önemi vurgulanmaktadır. Ülkemiz, zeytin yetiştiriciliği ve üretimi konusunda dünyada lider ülkeler arasında yer almaktadır. Zeytin üreticilerinin giderek bilinçlenmesi ve zeytin tüketicilerinin ise farkındalıklarının artması nedeniyle her geçen gün zeytin ve zeytinyağı talep potansiyeli artmaktadır.

2000 yıl öncesinde oldukça revaçta olan ara ziraat sistemi, mekanizasyona geçişle birlikte azalmış sonrasında ise ortadan kalkmıştır.

Ancak son yıllarda sanayileşme sebebiyle, artan sera gazları etkisiyle, ekosistem ve insan sağlığı tehdit altında olmaya başladı ve iklim değişikliği gündeme geldi.

Monokültürle kaybolan, iklim değişikliği ile Ara Ziraat Sistemi tekrar gündeme geldi. Ara ziraat sistemi, tarımsal verimin artışı, fiyat istikrarı, üreticiye ek gelir sağlama, pestisit kullanımı azaltımı, birim alandan maksimum fayda, azalan tarım alanlarının değerlendirilmesi, yabancı ot mücadelesi gibi birçok konuda avantaj sağlamaktadır.

Son yıllarda iklim değişikliğinin olumsuz etkileri, bazı zeytin çeşitlerinin periyodisite eğilimlerinin yüksek oluşu gibi sebeplerle verim de azalmalar görülmektedir. Verimin az olduğu yıllarda üreticiler ek gelir kaynaklarına ihtiyaç duymaktadır.

Eğitim Konuları

  • Ara Ziraat Sistemi Tanımı
  • Zeytin Yetiştiriciliği
  • Bitki Seçimi Ve Zeytin Etkileşimi
  • Tıbbi Aromatik Bitkilerle Zeytin Yetiştiriciliği
  • Zeytin Ara Ziraati Hastalık Zararlı İlişkisi
  • Zeytin Ara Ziraati Ve Toprak Yönetimi

Düzenleyen ve Tasarlayan – İstanbul Permakültür Kolektifi

Mekan – ÇEVRİMİÇİ – (ONLINE)

 24 Ekim 2021 – saat 14:00 – 18:00

4 Saat sürecek olan bu eğitimin katılım katkı payı 400 TL (KDV dahil) dir.

Kayıt için aşağıdaki bağlantıda yeralan formu doldurmanızı rica ediyoruz.

https://forms.gle/agL8yYtwixBntGS89

AYÇA AKÇA UÇKUN

Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü ‘nü 2010 yılında bitirdi.  (2007-2008 Justus Liebig University (Almanya) Agrarwissenschaften’de Erasmus öğrencisi olarak okudu) 2013 yılında Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde Bahçe Bitkileri Anabilim Dalında masterını, 2017 yılında aynı enstitü ve bölümde doktorasını tamamladı. 2011 – 2016  yılları arasında Manisa İlçe Tarım Müdürlüğü, Mandallı Köyünde Tar-gel Personeli, 2016 – 2017 yılları arasında İzmir Çeşme İlçe Tarım Müdürlüğünde mühendis, 2017 – 2018 yılları arasında İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde mühendis olarak çalıştı. Halen İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsünde Bölüm Başkanı olarak görevine devam etmektedir.

Yürüttüğü Projeler:

TAGEM Projeleri
1. Akca Uckun, A., 2021. Zeytin Yetiştiriciliğinde Tıbbi Aromatik Bitkilerinin Ara Ziraat Sisteminde İncelenmesi (Proje Lideri)
2. Akca Uckun, A., 2019. Yöresel Özellik Taşıyan Zeytin ve Zeytinyağlarının İklimsel ve Topoğrafik Koşullarla İncelenmesi ve Coğrafi İşaret Standardizasyonlarının Belirlenmesi (Proje lideri).
3. Akca Uckun, A., 2020. Manisa ilinde Humik Asit Uygulamalarının Zeytin Bitkisinin Gelişim Parametreleri ile Kimyasal Gübrelerin Kullanım Etkinliği ve Toprak Özellikleri Üzerine Etkilerinin Araştırılması (Proje Lideri).
4. Akca Uckun, A., Topaklı F., 2020. ‘’Kentten Köye Zeytin Tarımında Kadınların Gücü ‘’ eğitim projesi (Proje Lideri).
5. Ulaş, M., Özaltaş, M., Akça Uçkun, A., 2019. Bazı Yerli Zeytin Çeşitlerinin Yüksek Yoğunluklu Dikime Uygunluklarının Belirlenmesi (Yardımcı Araştırmacı).
6. Topaklı, F., Akça Uçkun, A., 2019. Kuraklık ve Sıcaklık Stresinin 2 Farklı Zeytin (Olea europaea L.) Çeşidinde Fotosentez Verimliliğine Etkisi (Yardımcı Araştırmacı).
7. Dursun, Ö., Ölmez, H., Akça Uçkun, A., 2020. Zeytin Ağaçlarında Budama Eğitimi, Eğitim, Yayım Ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı (Yardımcı Araştırmacı).
8. Ayvaz M., Deliboran, A., Akça Uçkun A., 2020. Bayındır Kadınları Yeni Hasat Teknikleriyle Buluşuyor (Yardımcı Araştırmacı).
9. Deliboran, A., Ayvaz M., Akça Uçkun A., 2018. Görüntü İşleme ve Makine Öğrenimi Teknikleri ile Zeytin Verim Tahmininin Belirlenmesi (Yardımcı Araştırmacı).
Uluslararası Projeler
1. Akca Uckun., 2021. İklim Değişikliğine Uyum için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Eğitimi Projesi- 4 Modül (AB-Çevre Şehircilik Bakanlığı) (Yardımcı Araştırıcı)
2. Akca Uckun A., 2020. OSRO/TUR/901/EC – Sosyoekonomik Entegrasyonun Desteklenmesi ve Geçim Sağlama İmkânlarının Yaratılması aracılığıyla Türkiye’de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ile Ev Sahibi Toplulukların Dayanıklılığının Geliştirilmesi Projesi (FAO+AB Projesi) (Proje Lideri).
B) Sonuçlanan Projeler 1. Akca Uckun, A., Topaklı F., 2020. ‘’Kentten Köye Zeytin Tarımında Kadınların Gücü ‘’ eğitim projesi (Proje Lideri).
2. Deliboran, A., Ayvaz M., Akça Uçkun A., 2019. Görüntü İşleme ve Makine Öğrenmesi Teknikleri ile Zeytin Veriminin Belirlenmesi (Yardımcı Araştırmacı).
3. Dursun, Ö., Ölmez, H., Akça Uçkun, A., 2020. Zeytin Ağaçlarında Budama Eğitimi, Eğitim, Yayım Ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı (Yardımcı Araştırmacı).
4. Ayvaz M., Deliboran, A., Akça Uçkun A., 2020. Bayındır Kadınları Yeni Hasat Teknikleriyle Buluşuyor (Yardımcı Araştırmacı)

Detaylı CV için – https://arastirma.tarimorman.gov.tr/izmirzae/Belgeler/Ozgecmis/ayca-akca-uckun.pdf