Permakültür ile tanışmak, kendisine yol haritası çizmek isteyenlerin katılabileceği bir kurstur. Herhangi bir ön şart yoktur.
Bill Mollison’ın yazmış olduğu Permakültüre Giriş kitabı ve Bir Tasarımcının Klavuzu kitaplarının özeti şeklinde hazırlanmıştır.
İçerikte yeralan başlıklar şu şekildedir:

– Permakültür Kuramı ve İlkeleri (Sürdürülebilirlik nedir? Gerçekten sürdürülebilir yaşam mümkün müdür? Kavramlar, uygulamalar, günümüz gerçekleri. Neden Onarıcı Tarımdan söz ediyoruz? İhtiyaç ne? İhtiyaçlarımızı karşılarken nasıl ”Etik” olmalıyız? Tüm bunların bağlamında Permakültür Tasarımı bizim hangi ihtiyaçlarımıza cevap veriyor ve nasıl?)

– Temel Kavramlar ve Tasarım Metodolijisi
– Geniş Ölçekli Saha Tasarımı

– Enerji, Mıntıka Analizi, Dilim Analizi, Eğim
– Örüntü Kavrayışı (Doğa aslında bizimle konuşuyor mu? Onun dilini nasıl anlamaya başlayabiliriz?)
– Ağaçlar ve Enerji Akışları (Çok yıllık gıda sistemleri)
– Toprak (Toprağın yapısı ve mikrobiyolojik hayat, bu bağlamda toprağı iyileştirme, kompost, kompost çeşitleri, kompost yapımı, soğuk kompost, gömerek kompost, sıcak kompost, bokashi kompostu, solucan kompostu, biyokömür)
– Su Döngüsü ve Kullanımı (Şehirde ve Arazide Yağmur suyu hasadı ilkeleri)
– Hayvan Sistemleri ve Mıntıkalara göre analizi
– Sosyal Permakültür
8 oturumdan oluşan toplam 12 saatlik bir kurstur. Kurs bitiminde tam katılım gösteren katılımcılar, katılım belgesi almaya hak kazanacaklardır.
Düzenleyen ve Tasarlayan – İstanbul Permakültür Kolektifi
Mekan – Çevrimiçi – Online
15 Nisan 2022 – saat 20:30 – 22:30
16 – 17 Nisan 2022 – saat 14:00 – 18:00
18 Nisan 2022 – saat 20:30 – 22:30
Katılım katkı payı 650TL (KDV dahil)dir.

Kayıt için aşağıda yeralan formu doldurmanızı rica ediyoruz.

https://forms.gle/CiVE4673fYyGt5Hk6

DİLEK YALÇIN DEMİRALP
İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği ve İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü, İşletme İhtisas programından mezun oldu.
2012 yılında Mustafa Bakır ve Rhamis Kent’ten Permakültür Tasarım Sertifikasını aldı.
2013 yılında Mustafa Bakır’ın eğitmenliğinde ”Permakültür Eğitmen Eğitimi” kursuna, ardından, Senem Tüfekçioğlu’nun eğitmenliğinde ”Pratik Ev Permakültürü” kursuna katıldı. Aynı yıl Baraka grubunun vermiş olduğu Art of Hosting / Katılımcı Süreçleri Kolaylaştırıcılığı eğitimini aldı.
2014 yılında Steve Read’in İstanbul’da verdiği Permakültür Tasarım Sertifikası kursunda asistanlık ve eğitmenlik yaptı.
2014 – 2020 yılları arasında Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsünde eğitmenlik yaptı.
2016 yılında Durukan Dudu’nun eğitmenliğinde, Bütüncül Yönetime Giriş ve Bütüncül Yönetim Finansal Planlama Modüllerini tamamladı.
2018 yılında Orman Okulları 1. aşama eğitimini Gaye Amus’tan, 2019 yılında Çocuklar Permakültürün İçinde 1. ve 2. aşama eğitimlerini Gaye Amus ve Lusi Alderslowe’dan aldı.
2020 yılında David Holmgren ve Milkwood Permaculture’dan Nick Ritar ile Kirsten Bradley’in birlikte eğitmenlik yaptığı Art of Living eğitimine katıldı.
2013 Şubatında İstanbul Permakültür Kolektifi‘ni, Seda Ergazi ile birlikte kurdu. Bu tarihten itibaren permakültür ve topluluk oluşturma ile ilgili kursları, atölyeleri, eğitimleri hem tasarlıyor, hem düzenliyor, hem de katılıyor.
Bunlardan bazıları:
– Doğal Arıcılık (eğitmen Debra Roberts)
– Arıcılar için Doğal Arıcılık (eğitmen Debra Roberts)
– Şehirde Permakültür (Steve Read Şubat 2014 ve Jillian Hovey Eylül 2013)
– Biyodinamik Tarım (Mine Pakkaner)
– Kompost ve Solucan Kompostu (eğitmen İlknur Urkun)
– Kompost ve Bokashi Kompostu (eğitmen Emre Rona)
– Küresel İklim Değişikliği, Biyolojik Çeşitlilik, Ormanlar (eğitmen Doç. Dr. Necmi Aksoy)
– Su: Kullanımı, Arıtımı, Hasadı (eğitmen Emre Rona)
– Dönüm Hattı (Keyline) Tasarım Yönetimine Giriş (eğitmen Owen Hablutzel)
– Şehirler ve Kırsal Bölgeler için Sürdürülebilir Yağmur Suyu Hasadı (eğitmen Owen Hablutzel)
– Şiddetsiz İletişim Semineri (kolaylaştırıcı Vivet Alevi)
– Fitoterapiye Giriş Semineri (eğitmen Şaduman Karaca)
– Toprak Yapılar Eğitimi (eğitmen Özgül Öztürk Aksu)
– Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğine Giriş Kursu (eğitmen Nazım Tanrıkulu)
– Ekoloji ve Yerel Topluluklar (Agustin Sepulveda Sariego)
– Ekoprint (Solmaz Lee)
– Besin Değeri Yüksek Sebze Yetiştiriciliği (eğitmen Evren Yıldırım)
2012 – 2014 yılları arasında özel bir anaokulunun iki ayrı şubesinde 4-5 yaş grubu çocuklara Doğa ve Çocuk dersi verdi. Aynı dersi 2014 – 2020 yılları arasında özel bir vakıf ilkokulunda, 1. ve 2.sınıflar ile ortaokul öğrencilerine verdi. Aynı okulda, 2015 – 2020 yılları arasında ilkokul 3.ve 4.sınıflara da Yemek Atölyesi dersi verdi. 2012 yılından beri, okullarda permakültür çalışmaları ile ilgileniyor.
Hem arazi ölçeğinde, hem de okullar için Permakültür Tasarımı ve danışmanlık yapıyor.
En çok tüketenlerin şehirler olduğuna ve şehirlerde permakültürle fark yaratılabileceğine inanıyor. Çocuklarımıza, günümüzdeki düzenin negatifliklerini adım adım azaltarak daha düzgün bir gelecek bırakılabileceğini düşünüyor.