AMAÇ:

Bu eğitimde, tarım sektörü hakkında genel bilgi edinmek isteyen, tarıma eko politik açıdan bakma konusunda istek ve/veya merakı olan (özellikle sektör dışındaki) paydaşlar, tarımın tarihsel gelişimine göz atacak, sektörün ve Türkiye’nin sektör açısından güncel durumunu görecek, temel kavramları tekrar değerlendirecek ve sektörün geleceği açısından fikir yürütebilir hale gelecektir.

İÇERİK:

1 – Nedir Bu Tarım?

Alternatif tanımlar

2.a – Birinci Tarım Devrimi – Tarımın ortaya çıkması ve genel etkileri

2.b – Tarımın Tarihi – İkinci Tarım Devrimi – Tarihsel gelişim ve ortaya çıkan yenilikler

2.c – Tarımın Tarihi – Üçüncü Tarım Devrimi (Yeşil Devrim) – Yeşil devrimi ortaya çıkaran koşullar, hayatımıza giren yeni kavramlar, sektörün dönüşümü

3 – Tarım Nereden Nereye?

 • Geçmişle karşılaştırmalı olarak değişen şartlar, piyasa yapısı
 • Hayatımıza giren daha da yeni kavramlar
 • Tarım neden önemli global rakamlarla bir bakış
 • Sektörün kırılganlıkları
 • Dünyada temel göstergeler
 • Türkiye’de temel göstergeler ve Dünya açısından yerimiz

4 – Türkiye’de Tarımın Politikası Var(mı)?

2001 öncesi ve sonrası olmak üzere uygulanan tüm politikalar ve özellikle son dönem politikaların etkileri

5 – Ne Olacak Bu Halimiz?

Tarım piyasası şu anda ne durumda; sektör paydaşları, üreticiler ve tüketiciler açısından değerlendirme

6 – Tarımın Swot Analizi Olur Mu?

Güçlü yanlar, zayıf yanlar, fırsatlar ve tehditlerin hangi koşullarda geçerli olduğu, zaman içinde değişimi ve dönüşümü

7 – Peki Tarım Nereye Gidiyor?

Sektörün geleceğine dair olasılıkların değerlendirmeleri

Düzenleyen ve Tasarlayan – İstanbul Permakültür Kolektifi

Mekan – ÇEVRİMİÇİ / (ONLINE)

24 Nisan 2022 – saat 12:00 – 18:00

6 saat sürecek olan bu eğitimin katılım katkı payı 600 TL (KDV dahil) dir.

Kayıt için aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak formu doldurmanızı rica ediyoruz.

https://forms.gle/WKQs7VSpwXECRaG5A

İPEK TOPUZOĞLU

2005 yılında Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi bölümünden mezun oldu.  2019 yılında, aynı bölümde “Seçilmiş Ülkelerde ve Türkiye’de Tarımsal Finansman Yöntemlerinin Karşılaştırılması” tez konusu ile yüksek lisansını tamamladı. Çeşitli bankaların Tarım Kredileri Tahsis departmanlarında, çeşitli pozisyonlarda görev aldı. Halen bir danışmanlık firmasında aynı konuda danışmanlık yapmakta. İngilizce ve İtalyanca biliyor. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 30. Dönem Yönetim kurulu üyesi. Tarım Ekonomisi Derneği yönetim kurulunda ve Karşıyaka Akademi Zihinsel Engelliler Derneği denetim kurulunda (KAZED) üye.

Yazmış olduğu bildiri ve makaleler:

 • 14. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi – “Türkiye’de Özel Bankaların Tarımsal Kredi Politikaları Üzerine Bir Araştırma”
 • 14. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi – “Türkiye’de KKDK Desteklerinden Yararlanan İşletmelerin Hibe Sonrası Finansal Yapıları Üzerine Bir Araştırma”
 • TMMOB ZMO Türkiye Ziraat Mühendisliği IX. Teknik Kongresi – ” Tarımda Finansman Alanında Mevcut Durum Ve Gelecek”
 • Tarım Ekonomisi Dergisi Cilt:25 Sayı:2 – “Bazı Ülkelerde ve Türkiye’de Bankaların Tarımsal Kredi Uygulamalarının
  Analizi”
 • 10. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi – “Kırsal Kesimde Tarımsal Kredi Kullanımı ve Tarım İşletmesi Üzerine
  Etkileri: İzmir İli Torbalı İlçesi Örneği”
 • “Türkiye’de Vadeli Opsiyon Borsası’nın İşleyişi Ve Tarım Ürünleri
  Açısından Değerlendirilmesi”

Projeler:

 • Karşıyaka Belediyesi Ağaçlandırma Projesi (2021) – Belediye sınırları içinde yer alan toplam 300 da’lık alanın tematik orman haline getirilebilmesi için gerekli ağaçlandırma ve ön çalışma raporlarının hazırlanması
 • TMMOB ZMO İzmir Şubesi (2020/ Devam Ediyor) Usta – Çırak Projesi / Proje Yazımı ve Süreç Yönetimi
 • Yaşar Üniversitesi (2020/Devam Ediyor) – Tarım Teknolojileri İçin “Yalın Girişim” Çalıştayı / AGTECH 7 Projesi kapsamında tasarlanacak 7 tarım teknolojisi eğitim modülünün oluşturulması amaçlı buluşmaların 1. Fazında sektör temsilcisi olarak teknik destek verilmesi
 • Bireysel Danışmanlık (2020/ Devam Ediyor) – Tarım Ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Hibeleri Çerçevesinde, Kırsal Turizm başlığı altında Balıkesir ili Ayvalık ilçesinde yapılacak olan yeni tesis yatırımı için danışmanlık verilmesi ve hibe projesinin hazırlanması
 • Anadolubank A.Ş. (2016/2019) – Karar Ağaçları ve Skoring Projesi / Tarım Kredileri iş kolu veri sözlüklerinin belirlenmesi ve karar kriterlerinin belirlenmesi
 • Anadolubank A.Ş. (2009/2019) – Tarım Kredileri sistemsel alt yapısının kurulması / Şube giriş ve tahsis  değerlendirme ekranlarının yazımına destek verilmesi ve tarımsal ürün değer hesaplama ekranlarının kurgulanması
 • Denizbank (2006/2009) – Tarım Kredileri sistemsel alt yapısının kurulması / tarımsal ürün değer hesaplama ekranlarına teknik destek verilmesi

Eğitimenlik Konuları:

 • Tarımsal Risk Analizi
 • Tarım Sektörü Analizi ve Tarımsal Finansman
 • Tarımsal Piyasa Koşulları ve Tarım Kredileri
 • Tarımda Finansal Okur Yazarlık Eğitimi
 • Tarım Kredileri Tahsis Süreçleri
 • Tarım Sektörü Analizi
 • Tarımsal Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi