Çivit Otuyla Doğal Boyama

Çivit Otuyla Doğal Boyama

Güven, sadakat ve sorumluluktur mavi.   Saklıdır, sessizdir ve samimidir.   Doğada kendisini değerli minerallerde ya da özel bitkilerde saklanmıştır.   Anadolu ise sesiz, sedasız ”Çivit Otu’nun gizeminde” saklamıştır maviyi. Hep birlikte...