İstanbul Permakültür Kolektifi, yolları permakültür ile kesişen iki arkadaşın, Dilek Yalçın Demiralp ve Seda Ergazi’nin ortak hayali üzerine Şubat 2013’te kurulmuştur ve Dilek Yalçın Demiralp, eğitmenler, halka sanat projesi ailesi tarafından sürdürülmektedir.

Hedefleri arasında İstanbul’da yaşayanlara permakültürün ne olduğunu anlatmak, permakültür ve kapsamakta olduğu konular üzerine film gösterimleri, söyleşiler, atölyeler hazırlamak ve kentli insanın toprakla, sürdürülebilir yaşamla tanışıklığını, bağlarını kuvvetlendirmek vardır.

Günümüz kentlerinde insanın doğa ile bağları yavaş yavaş kopmakta, günden güne uzaklaşmaktadır. Oysa doğa, bizim büyük öğretmenimizdir. Hayata, soluduğumuz havaya, üzerinde yaşadığımız toprağa can katan doğadır.

Biz ona dokunmadığımız sürece, kendi kendisini devam ettiren, yaşatan, üzerindeki canlıları besleyen bir yapısı vardır. Yaşam şartlarımızı ne kadar ona yakın, onunla dost kurarsak, o kadar çok bizimle etkileşimde bulunur, bize kazanç sağlar. Bunu unuttuğumuz an ise sorunlar başlar. O yüzden, bizlerin amacı da doğa ile uyumlu yerleşim sistemleri kurabilmek, bu sistemlerin parçası olabilmektir.

Aslen Kimya Mühendisi olan, ardından İşletme İktisadı Enstitüsü’nü bitiren ve uzun yıllar tekstil firmalarında üretim müdürü ve daha sonra da sosyal denetçi, sistem denetçisi olarak çalışan Z.Dilek Yalçın Demiralp’in öyküsü ise bambaşka bir yönden gelişmiştir.
2009 yılında kucağına aldığı bebeği 2 aylık iken ciddi bir bel fıtığı ameliyatı geçirir. Ailesi ile İngiltere’de yaşamakta iken Türkiye’ye kesin dönüş yapmak zorunda kalırlar. Bir süre yürümesinde sorun yaşar. Bebeğini kucağına alması yasaklanır ve bu süreçte bebek süt emmeyi bırakır. Bu dönem Türkiye’de tam GDO’ların konuşulmaya başlandığı dönemdir. Aile içinde kanser genetik olarak da varolduğu için, bebeğimi nasıl sağlıklı beslerim sorusu gün be gün içinde büyümektedir. Sorularının cevabını Slow Food, Fikir Sahibi Damaklar grubunda bulur ve oradaki yazışmalar sayesinde permakültür ile tanışır. Zaten doğaya aşık olduğu için, konu hakkında hiç durmadan okur.
2010 yılında yolu Permablitz İstanbul grubuyla kesişir ve birlikte çalışmalar yapmaya başlar.
Bahçe tasarım ve uygulama çalışmaları ve iletişimle ilgili görevlerin ardından 2012 Haziran ayında Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü’nün düzenlediği, Rhamis Kent ve Mustafa Bakır’ın eğitmenliğindeki Permakültür Tasarım Sertifikası kursuna katılır.
Kurs sonrası gene Permablitz İstanbul grubunun tamamladığı bir bahçenin tasarım ve uygulama sürecini üstlenir. Bu arada özel bir anaokulunda içinde permakültür uygulamalarına da yer verilen ”Doğa ve Çocuk” dersinin konulmasını sağlayarak, kızının eğitimi için okulla takas yapar.
2013 yılında Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsünün düzenlemiş olduğu Mustafa Bakır eğitmenliğindeki ”Permakütür Tasarımı Eğitmen Eğitimi” kursuna katılır ve 2014 yılından itibarenTürkiye Permakültür Araştırma Enstitüsünün eğitmenlerinden biri olur.
Gene 2013 yılında Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsünün düzenlemiş olduğu Senem Tüfekçioğlu eğitmenliğinde Pratik ev Permakültürü kursuna ve Uluslararası bir organizasyonla düzenlenen Art of Hosting – Katılımcı Süreçleri Kolaylaştıcılığı Eğitimine katılır.
Ekim 2012’den beri okullarla çalışmalara devam etmektedir, 2014 yılı Ekim ayında özel bir vakıf ilkokulunda Doğa ve Çocuk dersi, 2015 yılından beri de Yemek dersi vermeye başlamıştır. Ayrıca aynı okulun ve başka okulların permakültür ile ilgili projelerine, yenebilir bahçelerle ilgili projelerine de danışmanlık yapmaktadır.
Dilek Yalçın Demiralp’in Uluslararası Permakültür Ağı Profili için buraya tıklayabilir ve almış olduğu eğitimleri görebilirsiniz.

DİLEK YALÇIN DEMİRALP

Aslen Kimya Mühendisi olan, ardından İşletme İktisadı Enstitüsü’nü bitiren ve uzun yıllar tekstil firmalarında üretim müdürü ve daha sonra da sosyal denetçi, sistem denetçisi olarak çalışan Z.Dilek Yalçın Demiralp’in öyküsü ise bambaşka bir yönden gelişmiştir.

2009 yılında kucağına aldığı bebeği 2 aylık iken ciddi bir bel fıtığı ameliyatı geçirir. Ailesi ile İngiltere’de yaşamakta iken Türkiye’ye kesin dönüş yapmak zorunda kalırlar. Bir süre yürümesinde sorun yaşar. Bebeğini kucağına alması yasaklanır ve bu süreçte bebek süt emmeyi bırakır. Bu dönem Türkiye’de tam GDO’ların konuşulmaya başlandığı dönemdir. Aile içinde kanser genetik olarak da varolduğu için, bebeğimi nasıl sağlıklı beslerim sorusu gün be gün içinde büyümektedir. Sorularının cevabını Slow Food, Fikir Sahibi Damaklar grubunda bulur ve oradaki yazışmalar sayesinde permakültür ile tanışır. Zaten doğaya aşık olduğu için, konu hakkında hiç durmadan okur.
2010 yılında yolu Permablitz İstanbul grubuyla kesişir ve birlikte çalışmalar yapmaya başlar.
Bahçe tasarım ve uygulama çalışmaları ve iletişimle ilgili görevlerin ardından 2012 Haziran ayında Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü’nün düzenlediği, Rhamis Kent ve Mustafa Bakır’ın eğitmenliğindeki Permakültür Tasarım Sertifikası kursuna katılır.
Kurs sonrası gene Permablitz İstanbul grubunun tamamladığı bir bahçenin tasarım ve uygulama sürecini üstlenir. Bu arada özel bir anaokulunda içinde permakültür uygulamalarına da yer verilen ”Doğa ve Çocuk” dersinin konulmasını sağlayarak, kızının eğitimi için okulla takas yapar.
2013 yılında Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsünün düzenlemiş olduğu Mustafa Bakır eğitmenliğindeki ”Permakütür Tasarımı Eğitmen Eğitimi” kursuna katılır ve 2014 yılından itibarenTürkiye Permakültür Araştırma Enstitüsünün eğitmenlerinden biri olur.
Gene 2013 yılında Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsünün düzenlemiş olduğu Senem Tüfekçioğlu eğitmenliğinde Pratik ev Permakültürü kursuna ve Uluslararası bir organizasyonla düzenlenen Art of Hosting – Katılımcı Süreçleri Kolaylaştıcılığı Eğitimine katılır.
Ekim 2012’den beri okullarla çalışmalara devam etmektedir, 2014 yılı Ekim ayında özel bir vakıf ilkokulunda Doğa ve Çocuk dersi, 2015 yılından beri de Yemek dersi vermeye başlamıştır. Ayrıca aynı okulun ve başka okulların permakültür ile ilgili projelerine, yenebilir bahçelerle ilgili projelerine de danışmanlık yapmaktadır.
Dilek Yalçın Demiralp’in Uluslararası Permakültür Ağı Profili için buraya tıklayabilir ve almış olduğu eğitimleri görebilirsiniz.
   •  Bütüncül Yönetime Giriş (Anadolu Meraları – Durukan Dudu)
   •  Bütüncül Yönetim Finansal Planlama Modülü (Anadolu Meraları – Durukan Dudu)
   • Orman Anaokullarına Giriş Eğitimi (Doğada Öğreniyorum – Gaye Amus)
   • Çocuklar Permakültürün İçinde Giriş Eğitimi / Introduction to Children In Permaculture (Doğada Öğreniyorum – Gaye Amus)
   • Çocuklar Permakültürün İçinde Eğitimi / Children In Permaculture (Doğada Öğreniyorum – Gaye Amus, Lusi Alderslowe)
   • Doğal Arıcılık (eğitmen Debra Roberts)
   • Arıcılar için Doğal Arıcılık (eğitmen Debra Roberts)
   • Şehirde Permakültür (Steve Read Şubat 2014 ve Jillian Hovey Eylül 2013)
   • Kompost ve Solucan Kompostu (eğitmen İlknur Urkun)
   • Kompost ve Bokashi Kompostu (eğitmen Emre Rona)
   • Küresel İklim Değişikliği, Biyolojik Çeşitlilik, Ormanlar (eğitmen Doç. Dr. Necmi Aksoy)
   • Su: Kullanımı, Arıtımı, Hasadı (eğitmen Emre Rona)
   • Dönüm Hattı (Keyline) Tasarım Yönetimine Giriş (eğitmen Owen Hablutzel)
   • Şehirler ve Kırsal Bölgeler için Sürdürülebilir Yağmur Suyu Hasadı (eğitmen Owen Hablutzel)
   • Fermantasyon (eğitmen Ulli Allmendinger)
   • Peynir Eğitimleri (eğitmen Nejat Pars)
   • Şiddetsiz İletişim Semineri (kolaylaştırıcı Vivet Alevi)
   • Fitoterapiye Giriş Semineri (eğitmen Şaduman Karaca)
   • Toprak Yapılar Eğitimi (eğitmen Özgül Öztürk Aksu)
   • Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğine Giriş (eğitmen Nazım Tanrıkulu)
   • Toprak (eğitmen Murat Akhuy)

SEDA ERGAZİ

Dağcılıkla uzun yıllardır ilgilenen, aslen Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu Seda Eskitaşçıoğlu Ergazi, doğa ile içiçe yaşayıp, büyük bir hızla yok oluşuna seyirci kalmak istememiştir. Uzun yıllar finans alanında büyük şirketlerde çalışmış, şirketlerin doğayı ne yönde etkilediklerini görmüş, doğa ile başbaşa kaldığında, yok oluş hızına inanamamıştır.

Ne yapabilirim sorusunu kendi kendine sorarken, bir arkadaşının sayesinde Permakültür ile tanışmış ve şehirde permakültür uygulamaları yapan Permablitz İstanbul grubuna katılmıştır. Bir bahçe uygulamasının ardından da 2012 yılı Ağustos ayında, Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsünün, Permakültür Tasarım Sertifikası kursuna giderek temel eğitimimi tamamlamış ve Permakültür Tasarım Sertifikasını almıştır.

Permablitz İstanbul grubunun tohum koodinatörlüğü görevini üstlenmiştir. Bunun yanında şehirde neler yapabiliriz derken Dilek Yalçın Demiralp ile ortak amaçta buluşarak, büyük bir hızla çalışmalara başladık diyerek İstanbul Permakültür Kolektifi’nin kuruluş öyküsünü anlatır. Şu anda tırmanış antrenörü ve hocası olarak çalışmalarına devam etmektedir.

Seda Ergazi’nin Uluslararası Permakültür Ağı Profili için buraya tıklayabilirsiniz.