Bokashi kompostu, yüzyıllardır Uzakdoğu ve Japonya’da uygulanan, günümüzde şehirlerde de kolaylıkla uygulanabilecek bir kompost yöntemidir. Sistem, anaerobik ortamda yaşayan, yararlı mikroorganizmaların çalışması ve organik atıkları fermente ederek dönüştürmesine dayalı bir nevi çöp turşusudur..
Kore dahil Uzak Doğu’da ve Japonya’da toprağı güçlendirmek için yüzyıllardır geleneksel olarak kullanılan bir yöntemdir. Orman toprağındaki yararlı doğal mikroorganizmalar toplanır, kültürü yapılarak çoğaltılır ve organik atıklar bu kültürle işlenir. Yararlı Doğal Mikroorganizmalar (YDM) aslında Simbiyotik, antioksidan mikroorganizmalar (SAM) topluluğudur. Esas olarak Laktik asit Bakterileri (LAB) ve Mor sülfürsüz fotosentetik bakterilerden oluşur. Saccharomyces cerevisiae gibi bazı yararlı maya mantarları da bu karışımda bulunur.
Bokashi kompostu yapmak için, laktobasilleri göreve çağırmak ya da hazır Etkin Mikroorganizma çözeltisini kullanmak mümkündür.
Sonraki adımda ya kompost solucanları bu dönüşüm işlemine yardımcı olabilir ya da toprağa gömülebilir.

Şehirde her evde organik atıklar toprağa dönüştürmedikçe rahat uyuyamayamız ve evlerin içerisinde kolaylıkla kullanılabilecek bir kompost türü olduğu için, bu atölyeyi tasarladık.

Atölye içerisindeki konu başlıklarımız şu şekildedir:

– Bokashi Nedir?
– Etkin / Yararlı Mikroorganizmalar
– Neden Bokashi kompostu?
– Etkin / Yararlı Mikroorganizma üretimi
– Bokashi Tozu hazırlanması
– Bokashi Kovası yapımı
– Bokashi Kovasının kullanımı
– Bokashi kompostu
– Bokashi serumu
– Etkin / Yararlı Mikroorganizmadan türetilen diğer ürünler ve kullanım alanları
– Zararlılara karşı önlem olarak Etkin / Yararlı Mikroorganizmalar
– Etkin / Yararlı mikroorganizmalarla taze otlardan kompost çayı yapımı
– Etkin / Yararlı mikroorganizmaların diğer kullanım alanları

Not: Bu kursun amacı akşam evinize döndüğünüzde kursta öğrediklerinizi, ilk çıkan organik mutfak atıklarınızı kullanarak uygulamaya başlayabilmenizdir. (Yerim dar, yenim dar demece yok!) Bu amaçla sizler için yeteri kadar “Etkin Mikroorganizma Sıvısı”, “Bokashi Tozu” ve “Bokashi Kovası” hazırlamaya çalışacağız.

Katılımcılarımızın kayıt yaptırdıktan sonra, bokashi kovaları için kendilerinin mi hazırlamak istediğini, satın mı almak istediğini, kurs başlamadan 1 hafta öncesine kadar bize bildirmelerini rica ediyoruz .

Boş ve temizlenmiş 2 adet 20L’lik peynir kovalarını kendisi getirenler uygulama sırasında bizim yardımımızla kendi Bokashi kompostu kovalarını yapabileceklerdir. Kovaların bekleme süresi sırasında atıklarınızın boşa gitmemesi için 2 setle çalışılmasını önermekteyiz. Bu sebeple, kendisi kovalarını atölye sırasında hazırlamak isteyenlerin, yanlarında 4 adet 20L lik kova getirmesi daha iyi olacaktır.

Neden boş ve temiz peynir kovası tercih ediyoruz?
1- Gıdaya uygun plastik kullanıldığı için
2- Kapağı hiç hava kaçırmadan tam kapanabildiği için (bu çok önemli, bu sebeple temin ettiğiniz kovaların tam ve sıkı kapanıp kapanmadığını kontrol ediniz)
3- 20 litre hacim kolayca kaldırılıp indirilmeye izin verir
4- Kovalar rahatça üst üste konularak daha az yer kaplar

Düzenleyen ve Tasarlayan – İstanbul Permakültür Kolektifi

Mekan – halka sanat projesi

Tarih – 26 Mayıs 2018 – Saat 11:00 – 15:00

Kullanılacak boş peynir kovaları hariç tüm malzemeler bizler tarafından temin edilecek olup, katılım katkı payı 200 TL ile 250 TL(KDV dahil) arasında gönlünüzden geçen bir miktar olacaktır. (200 TL nin üzerindeki rakam, burs fonuna aktarılacaktır)

Kayıt için ipermakulturkolektifi@gmail.com adresine e-posta göndermenizi rica ediyoruz.

VOLKAN DÜNDAR
1977 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu
1977-1980 Hacettepe Üniversitesi Toplum Hekimliği Enstitüsünde çalıştı
1985-1989 Haydarpaşa Numune Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinde Uzmanlık eğitimini tamamladı
1992 yılında Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalında Doçent oldu
1998 yılında Trakya Üniversitesi Tıp fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim dalında Profesör kadrosuna atandı
2008 yılında emekli oldu ve bahçesiyle uğraşmaya başladı.
2013 yılında katılmış olduğu İstanbul Permakültür Kolektifinin Bokashi kompostu atölyesi dönüm noktası oldu. Bu atölyenin hemen ardından,
2013 yılında İstanbul Permakültür Kolektifinin Steve Read eğitmenliğinde düzenlemiş olduğu Permakültür Tasarım Sertifikası kursuna katıldı.
ER-TOL-KAN çiftliğini arkadaşları ile birlikte kurmakta ve tüm bilgi birikimini öğrenmek isteyenlerle paylaşmaktadır.