”Tutkuyla bağlanırsan, arıcılık güzeldir!”

Doğal Yaşam ve Ekosistemler: Genel olarak doğa, doğal süreçlerin işleyişi, yaşamın bütünselliği ve karşılıklı ilişkiler, insanın yeri ve rolü…

Ekosistem İçinde Arılar: Yaşamın sürekliliği, üreme, arıların tozlaşmadaki rolü, arılar sayesinde var olan türler, bu türlerin yaşamın sürekliliğinde ve bütünselliğinde önemi… Bal arısı dışındaki arılar…

Bal Arılarının Yaşamı: Arıların bir koloni ya da bir süper organizma olarak yaşamları, bal arılarının anatomik ve fizyolojik özellikleri, davranışları. Arı kovanında bir yıl…

Tarihte Arıcılık Uygulamaları: Anadolu’da Arı ve Bal; Göbeklitepe’den Karya’ya Arılar…

Geleneksek Arıcılık Uygulamaları: Anadolu’da sepet, kütük kovan arıcılığı. Arılıklar, avlular…

Göçer Arıcılık: Günümüzde yapılan konvansiyonel ve ticari arıcılık tarzı nasıldır?

Hobi ve Şehir Arıcılığı: “Arı Bakıcılığı”, “Müdahalesiz Arıcılık”, “Benim de Bir Kovanım Var!”

Arı Ürünleri: Bal, hangi bal, iyi ya da doğru ya da sağlıklı bal? Bilgi Kirliliği ve İnternet Balcılığı. Polen, Propolis ve Arısütü.

Apiterapi ve Apiterapik Arı Ürünleri: Arı ve Sağlık. Geleneksel/Alternatif/Tamamlayıcı Tıp açısından arı ürünleri ve kullanımları.

Arı Ürünlerinin Pazarlanması: Arıdan Bize… Arıcıdan Tüketiciye… Arı ürünlerinin uygun pazarlanma süreçleri ve bu süreçlerin ekosisteme etkileri…

Senin de Bir Kovanın Olsun: Bir Çarık Derneği Projesi…

Düzenleyen ve Tasarlayan – İstanbul Permakültür Kolektifi

Mekan – ÇEVRİMİÇİ – (ONLINE)

Tarih – 7 Mart 2021 – Saat 14:00 – 18:00

Katılım katkı payı 200 TL (KDV dahil) dir.

Kayıt için aşağıdaki bağlantıda yeralan formu doldurmanızı rica ediyoruz.

https://forms.gle/5gvG91NDS6W9Skvs5

ŞAMİL BEŞTOY
62 yaşında, Jeoloji okudu. Çevirmen olarak yayınlanmış kitapları var. 5 yıl boyunca Ankara’da Mimart Tasarım adındaki grafik tasarım bürosu ve yayınevinin sahibi oldu. 2010’da evinin bahçesinde arı yetiştirmeye başladı. 2015’te Birleşmiş Milletler GEF/SGP ile birlikte Muğla ve Kazdağları olmak üzere iki temel alanda yürütülen projelerde, sahada arıcılık yapmaya başladı. Bu kapsamda kurulan Çevre ve Arı Koruma Derneği’nin (ÇARIK) kurucu üyesi. Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği – MAYBİR ve Türkiye Arıcılar Birliği üyesi. Halen her iki kuruma proje danışmanlığı yapmaya devam ediyor. 6. Muğla Çambalı Kongresi’nin Düzenleme Kurulu’nda yeralıyor. Apimondia 2017 Arıcılık Kongresi’nin de Düzenleme Kurulunda yeraldı. Muğla’da Arıcılık ve Apiterapi Enstitüsü kurulması için, valilik tarafından İl Tarım Müdürlüğü, Bölge Orman Müdürlüğü, Üniversite, Arıcılar Birliği ve Derneklerin katılımıyla oluşturulan bir ekibe üye. “Doğal ve Bütüncül bir arıcılık” tarzını, sadece hobi ölçeğinde değil, “geçim kaynağı” düzeyinde nasıl oluşturabileceğimiz üzerinde duruyor. Bu amaçla yöresel ekosistemleri ve bu sistemlerin içinde yaşayan insanlarla birlikte anlamaya çalışıyor. Arıları bütün bu sürecin tam ortasında birleştirici olarak görüyor.

NİHAL GÜVEN ALTINKURT
2002 mezunu Ziraat Mühendisi/Zooteknist. Mezuniyetinden sonra Balıkesir’de bir büyükbaş birliğine bağlı olarak sahada büyükbaş besleme, ıslah, sürü yönetimi gibi konularda köylerde çalıştı.
Bir İstanbullu olarak köylerde çalışmayı en iyi ofis işine tercih edecek hale geldi.
Ardından sırasıyla Karacabey de bir çiftlikte, İstanbul’da bir büyükbaş derneğinde, fuar şirketinde, tarımda bilişim şirketinde, son olarak ta TARIMTÜRK TV’de programcı olarak çalıştı. Çok farklı iş kolları gibi gelse de hep mesleği ile ilgili işler yaptı.
Bu kadar çok iş değiştirince sorunun, aradığını bulamama sıkıntısının kendisinde olduğunu düşünerek, ailesinin de desteğiyle Nisan 2015 de 14 koloni ile arıcılığa başladı.
Geleneksel arıcılığı arı refahını ön planda tutarak, modern yöntemlerle, doğadan faydalanarak yapıyor. Arının ve insanın şifasının doğada olduğuna inanıyor.