Güvenli Gıda ve Güvenli Gıdaya Ulaşım Semineri

Güvenli Gıda ve Güvenli Gıdaya Ulaşım Semineri

1. Gıda nedir? 2. Güvenli gıda nedir? 3. Güvenli gıdaya ulaşma yolları 4. Gıda saklama yöntemleri başlıkları üzerinden konuyu detaylıca inceleyeceğiz. Düzenleyen ve Tasarlayan – İstanbul Permakültür Kolektifi Mekan – Atölye Familia – Moda 9 Şubat...