Bu eğitim, öğretmenler, eğitmenler, okul yöneticileri ve velilere yöneliktir.

Ekol; bir bilim ve sanat kolunda ayrı nitelik ve özellikleri bulunan yöntem veya akım, okul (TDK)

Okul; her türlü eğitim ve öğretimin toplu olarak yapıldığı yer, mektep (TDK)

Ekol ve okul, ikisi de birbirinin eşdeğeri iki kelime. Oysa şu andaki eğitim sistemleri duvarlarla sınırlı ”ekol” olmaktan uzak ”okul” üzerinde duran yapılara dönüşmüş durumda. Özellikle de şehirlerde bolca beton, bol miktarda ders, sosyal hayattan uzak, çocukların koşup oyun oynamalarının bile sınırlı olduğu alanlar var daha çok.

İnsan yapısı gereği aslında doğa içinde bir varlık. Hakimi değil, içerisindeki diğer varlıklarla aynı dünyayı paylaşan, aynı havayı soluyan, aynı suyu içen bir varlık. Ancak dikkatli baktığımızda, insan dışında da yok edip kirleten bir başka varlık yok. Ne oldu da doğa ile bağımızı koparttık? Ne oldu da betonların içerisine kapandık?

Biraz bu konuları irdeleyeceğimiz, doğa ile bağımızı kurma adına hangi adımlarla ilerleyebiliriz sorusuna cevaplar arayacağımız, biyomimikri kavramı üzerinde duracağımız ve bahçeleri çocuklarla birlikte nasıl tasarlayacağımızı konuşacağımız bir program hazırladık.

Ağırlıklı olarak şu konular üzerinde durmayı hedefliyoruz:

 • Kavramlar
 • Öğrenci – Öğretmen – Yönetim – Veliler arasında bağ kurma ve kaynak sağlama
 • Dersleri işleme yöntemleri ve buna bağlı olarak müfredat hazırlama (hazır müfredat verilmeyecektir, nasıl hazırlayacağınıza dair yol haritası anlatılacaktır ki, her okul kendisine has düzen içerisinde kendi yolculuğunu kurgulayabilsin)
 • Okullarda uygulanan çeşitli sertifikasyonlar, bağlı oldukları ağlar, etkinlikler ve bu konularla derslere bakış
 • Permakültür kavramı
 • Bahçe yeri seçme, mıntıka ve dilim analizi, güneş açıları
 • Bahçelerde yetiştirilebilecek bitkilerin seçimi
 • Tohum
 • Toprak ve Kompost
 • Yağmur Suyu Hasadı
 • Sağlıklı Beslenme
 • Hasat edilen ürünlerin saklanması ve kullanılması, bu konunun derslere adaptasyonu

”Aslında herşey çocukların hayalleri ile sınırlı”

Düzenleyen ve Tasarlayan – İstanbul Permakültür Kolektifi
Mekan – Çevrimiçi – Online
5-6-7-8 Nisan 2024 – saat 20:30 – 23:30
Katılım katkı payı 2750TL (KDV dahil)dir.

Kayıt için aşağıda yeralan formu doldurmanızı rica ediyoruz.

https://forms.gle/Gtuv6QKBpZ6oXohS8

DİLEK YALÇIN DEMİRALP
İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği, İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü, İşletme İhtisas programı, İstanbul Üniversitesi(Cerrahpaşa) Eğitim Fakültesi Pedagojik Formasyon, Anadolu Üniversitesi Tarım Teknolojisi mezunu.
2012 yılında Mustafa Bakır ve Rhamis Kent’ten Permakültür Tasarım Sertifikasını aldı.
2013 yılında Mustafa Bakır’ın eğitmenliğinde ”Permakültür Eğitmen Eğitimi” kursuna, ardından, Senem Tüfekçioğlu’nun eğitmenliğinde ”Pratik Ev Permakültürü” kursuna katıldı. Aynı yıl Baraka grubunun vermiş olduğu Art of Hosting / Katılımcı Süreçleri Kolaylaştırıcılığı eğitimini aldı.
2014 yılında Steve Read’in İstanbul’da verdiği Permakültür Tasarım Sertifikası kursunda asistanlık ve eğitmenlik yaptı.
2014 – 2020 yılları arasında Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsünde eğitmenlik yaptı.
2016 yılında Durukan Dudu’nun eğitmenliğinde, Bütüncül Yönetime Giriş ve Bütüncül Yönetim Finansal Planlama Modüllerini tamamladı.
2018 yılında Orman Okulları 1. aşama eğitimini Gaye Amus’tan, 2019 yılında Çocuklar Permakültürün İçinde 1. ve 2. aşama eğitimlerini Gaye Amus ve Lusi Alderslowe’dan aldı.
2020 yılında David Holmgren ve Milkwood Permaculture’dan Nick Ritar ile Kirsten Bradley’in birlikte eğitmenlik yaptığı Art of Living eğitimine katıldı.
2013 Şubatında İstanbul Permakültür Kolektifi‘ni, Seda Ergazi ile birlikte kurdu. Bu tarihten itibaren permakültür ve topluluk oluşturma ile ilgili kursları, atölyeleri, eğitimleri hem tasarlıyor, hem düzenliyor, hem de katılıyor.
Bunlardan bazıları:
– Doğal Arıcılık (eğitmen Debra Roberts)
– Arıcılar için Doğal Arıcılık (eğitmen Debra Roberts)
– Şehirde Permakültür (Steve Read Şubat 2014 ve Jillian Hovey Eylül 2013)
– Biyodinamik Tarım (Mine Pakkaner)
– Kompost ve Solucan Kompostu (eğitmen İlknur Urkun)
– Kompost ve Bokashi Kompostu (eğitmen Emre Rona)
– Küresel İklim Değişikliği, Biyolojik Çeşitlilik, Ormanlar (eğitmen Doç. Dr. Necmi Aksoy)
– Su: Kullanımı, Arıtımı, Hasadı (eğitmen Emre Rona)
– Dönüm Hattı (Keyline) Tasarım Yönetimine Giriş (eğitmen Owen Hablutzel)
– Şehirler ve Kırsal Bölgeler için Sürdürülebilir Yağmur Suyu Hasadı (eğitmen Owen Hablutzel)
– Şiddetsiz İletişim Semineri (kolaylaştırıcı Vivet Alevi)
– Fitoterapiye Giriş Semineri (eğitmen Şaduman Karaca)
– Toprak Yapılar Eğitimi (eğitmen Özgül Öztürk Aksu)
– Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğine Giriş Kursu (eğitmen Nazım Tanrıkulu)
– Ekoloji ve Yerel Topluluklar (Agustin Sepulveda Sariego)
– Ekoprint (Solmaz Lee)
– Besin Değeri Yüksek Sebze Yetiştiriciliği (eğitmen Evren Yıldırım)
– Deniz Okur Yazarlığı (TUDAV 2024)
2012 – 2014 yılları arasında özel bir anaokulunun iki ayrı şubesinde 4-5 yaş grubu çocuklara Doğa ve Çocuk dersi verdi. Aynı dersi 2014 yılından beri özel bir vakıf ilkokulunda, 1. ve 2.sınıflar ile 5. ve 6.sınıf ortaokul öğrencilerine veriyor. Aynı okulda, 2015 yılından beri ilkokul 3.ve 4.sınıflara Yemek Atölyesi dersi vermeye devam ediyor. 2012 yılından beri, okullarda anaokulundan üniversiteye dek her yaş grubu ile çalıştı, müfredat hazırladı, projelere ve yarışmalara katılan öğrencilere danışmanlık yaptı. Üniversite öğrencilerinin klüp çalışmalarına destek verdi.
Hem arazi ölçeğinde, hem de okullar için Permakültür Tasarımı ve danışmanlık yapıyor.
En çok tüketenlerin şehirler olduğuna ve şehirlerde permakültürle fark yaratılabileceğine inanıyor. Çocuklarımıza, günümüzdeki düzenin negatifliklerini adım adım azaltarak daha düzgün bir gelecek bırakılabileceğini düşünüyor.